Fondova

TINKER LABS – PR članak

Naziv projekta

„Prilagodba i priprema za komercijalizaciju usluge Tinker Labs“
šifra projekta KK.03.2.2.04.0178

Kratki opis projekta

Projekt Tinker Labs kvalitetnijim i usmjerenijim pristupom prema djeci s naglaskom na praktičan rad omogućava drugačiji pristup učenju. Rezultati promjene pristupa učenju donose pozitivne promjene i učenicima omogućavaju poduzimanje promišljenih rizika, ustrajnost u rješavanju problema te suradnju i rad kroz kreativni proces. Promjenom načina razmišljanja i metodologije učenja, djeca stječu korisna znanja i razvijaju vlastite potencijale.

Inovativna usluga razvijena je do finalne faze te zahtijeva samo završne prilagodbe prema zahtjevima tržišta te pripremu za komercijalizaciju.

Ideja će se kroz projekt prilagoditi zahtjevima tržišta i pripremiti za komercijalizaciju kroz dvije različite usluge:

 1. Poboljšani Tinker Labs program za izvođenje unutar Tinker Labs centara,
 2. Franšizni paket namijenjen prodaji na globalnom tržištu.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je doprinos razvoju tvrtke i uspješan prijenos inovativnih ideja u poslovni poduhvat spreman za globalno tržište.

Cilj predloženog projekta očituje se u prilagodbi inovativnog rješenja zahtjevima tržišta i trendovima koji se očekuju u narednom razdoblju, kao i komercijalizacija na ciljanim tržištima. Kako bi se navedeno ostvarilo, biti će izvršena sljedeća poboljšanja i razvijene sljedeće funkcionalnosti:

 1. poboljšanja na sustavu praćenja učenika,
 2. poboljšanje udžbenika kroz povezivanje s digitalnim materijalima,
 3. doradu koncepta za vođenje poslovanja i upravljanje franšiznim modelom.

Specifični ciljevi koji će se ostvariti jesu:

 1. stvaranje minimalno dva nova radna mjesta kao rezultata provedbe projektnog prijedloga odnosno prilagodbe i komercijalizacije tehnološke platforme,
 2. povećanje prihoda od prodaje,
 3. ostvarivanje prihoda od izvoza.

Realizacijom projekta tvrtka će steći nova iskustva i jača vlastite inovacijske kapacitete kroz ulaganja u stvaranje novih tržišno traženih usluga. Ulaganja će rezultirati inovativnim uslugama što je omogućilo i zaštitu žiga odnosno intelektualnog vlasništva.  Kao rezultat projekta komercijalizacija dvije inovativne usluge pozitivno će utjecati na rast profitabilnosti, gospodarske aktivnosti, ali i konkurentnosti tvrtke na globalnom tržištu. Također, predloženim projektom bit će osigurana nova radna mjesta koja će doprinijeti internim kapacitetima i dodanoj vrijednosti poduzeća. Očekivani rezultat je povećanje broja inovativnih MSP–ova u usporedbi s ukupnim brojem MSP–ova čemu doprinosi i realizacija ovog projekta.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.477.050,25 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 1.298.550,25 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 1.025.854,55 HRK

Razdoblje provedbe projekta

01.08.2019. – 01.02.2021.

Kontakt za više informacija

e-mail: osijek@tinkerlabs.org

Linkovi

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“

Novom web stranicom do jačanja konkurentnosti

Opis i ciljevi projekta: Novo web rješenje za tvrtku Tinker Labs omogućit će kvalitetniju mrežnu prezentaciju ponude tvrtke i vlastitih edukacijskih proizvoda koje tvrtka namjerava nuditi u budućnosti. Potencijal izvoza i širenja na globalno tržište zahtijeva višejezičnu, multikorisničku web stranicu koja je prvi korak prema povećanju obujma poslovanja i ostvarenju bolje tržišne pozicije Prijavitelja. Nova web stranica pridonosi boljem konkuriranju na tržištu izvannastavnih sadržaja za djecu, poboljšanju vidljivosti branda i daljnjem širenju poslovanja

Ciljevi projekta:  Ovo web rješenje  omogućava  osim same prezentacije ponude tvrtke,  i interaktivnu prezentaciju edukacijskih materijala koje Tinker Labs samostalno proizvodi. Obzirom da je konkurencija u ponudi aktivnosti za djecu sve veća,rezultat ulaganja u novu web stranicu put je ka jačanju tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti Tinker Labsa

Novo web rješenje za tvrtku Tinker Labs omogućit će kvalitetniju mrežnu prezentaciju ponude tvrtke i vlastitih edukacijskih proizvoda koje tvrtka namjerava nuditi u budućnosti. Potencijal izvoza i širenja na globaln o tržište zahtijeva višejezičnu, multikorisničku web stranicu koja je prvi korak prema povećanju obujma poslovanja i ostvarenju bolje tržišne pozicije Prijavitelja.

Nova web stranica pridonosi boljem konkuriranju na tržištu izvannastavnih sadržaja za djecu, poboljšanju vidljivosti branda i daljnjem širenju poslovanja.

•    Ukupna Vrijednost projekta je 80.000,00 kn; bespovratna sredstva  64.000,00 kn
•    Trajanje projekta 25.02.2019. – 19.09.2019.
•    Kontakt osoba za više informacija: Alan Orlić direktor,  OSIJEK@TINKERLABS.ORG
•    Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost tvrtke Tinker Labs d.o.o

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.“